Nếu bạn muốn thay đổi lại logo và favicon web3B sẽ chia sẻ dưới đây sẽ dành cho bạn để thay một cách nhanh chóng cho website.

Để thay đổi các thông tin của web, điều đầu tiên bạn sẽ đăng nhập hệ thống quản trị web, đăng nhập xong làm theo hướng dẫn bên dưới

Dòng trên sẽ thay ảnh logo, dòng dưới sẽ là ảnh favicon. Sau khi thay xong bấm “save changes”
Chúc bạn thành công!