SSL là gì?

  • SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo mật và an toàn.
  • SSL đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được truyền giữa các máy chủ web và các trình duyệt được mang tính riêng tư, tách rời. SSL là một chuẩn công nghệ được sử dụng bởi hàng triệu trang web trong việc bảo vệ các giao dịch trực tuyến với khách hàng của họ.

BẢNG GIÁ SSL 3B

Possitive Comodo SSL

500.000 300.000

VNĐ/NĂM

  • Mã Hóa: 256 bit
  • Tên miền hỗ trợ: 1
  • Chứng Thực: Tên miền(DV)
  • Kiểu thanh địa chỉ: Bình Thường
  • Bảo hiểm: 10.000 USD
  • Thời gian cấp: Ngay lập tức
  • Phí cấp lại: Miễn phí
  • Tư vấn và hỗ trợ cài đặt: Miễn phí

RapidSSL Wildcard

3.900.000 3.500.000

VNĐ/NĂM

  • Mã Hóa: 256 bit
  • Tên miền hỗ trợ: Không giới hạn Subdomain
  • Chứng Thực: Tên miền(DV)
  • Kiểu thanh địa chỉ: Bình Thường
  • Bảo hiểm: 10.000 USD
  • Thời gian cấp: Ngay lập tức
  • Phí cấp lại: Miễn phí
  • Tư vấn và hỗ trợ cài đặt: Miễn phí
Chú ý : Chi phí chưa bao gồm 10% VAT