Cam kết đảm bảo các yếu tố SEO Onpage như sau:

  • Mật độ từ khóa: từ 3 – 5 %
  • Meta description: từ 150 -160 ký tự, chứa từ khóa
  • Chứa thẻ Heading, từ khóa được chèn vào thẻ Heading
  • Đảm bảo độ unique (trùng lặp nội dung) theo từng gói nội dung
  • Có các từ khóa chính và từ khóa phụ
  • Từ khóa nằm trong 150 ký tự đầu tiên
  • Từ khóa được bôi đen
  • Hình ảnh có Caption và Alt
  • Chứa tối thiểu 2 link kết nội bộ

Bài viết mô tả sản phẩm, dịch vụ chi tiết, có bố cục rõ ràng, lời văn dễ đọc.

Giao bài viết đúng thời hạn như đã thỏa thuận.

Bảng giá dịch vụ theo gói:

  Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5
Độ dài (từ) 300-500 500-700 700-1000 1000-1500 <1500
Viết mới (Unique) <90% <90% <90% <90% <90%
Hình ảnh 1 2 3 4 Theo yêu cầu
Giá (VNĐ) 20.000 30.000 50.000 70.000 Liên hệ

Lưu ý: Đặt số lượng tối thiểu 10 bài.