Hướng dẫn tạo tài khoản email trên dịch vụ Email Hosting

1. Đăng nhập vào dịch vụ Email Hosting. Đăng nhập theo đường link tài khoản quản trị Email do bên 3B cung cấp : thông thường là đuôi...www.Webmail.tenmiencuaban/cpanel 2. Tiến hành tạo tài khoản email Thực hiện chọn tuần tự như hình hướng dẫn bên dưới. Click chọn mục Email Account Chọn tiếp mục Create để tiến hành tạo tài khoản email Tại bước tạo tài khoản email trên. Cần …

Hướng dẫn đăng nhập Mail Server vào Outlook

1. Giới thiệu về Outlook Outlook là một phần mềm nằm trong bộ Microsoft Office do Microsoft cung cấp. Phần mềm này cung cấp đầy đủ các công cụ về quản lý email, lịch, quản lý công việc, quản lý các liên lạc. Ở bài viết này 3B Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn các thực hiện cấu hình một tài khoản email từ các dịch vụ email của các bên thứ ba như dịch vụ Email Hosting vào công cụ Outlook này. 2. Hướng …