Lưu ý : Báo giá này áp dụng với các gói thiết kế Web trọn gói 3B cung cấp, những gói thiết kế theo yêu cầu bên công ty sẽ báo giá riêng từng trường hợp.