Tôi rất hài hài lòng về quy trình làm việc của WEB3B, hệ thống quản trị của website thì rất hữu dụng và nhiều tính năng, tôi hoàn toàn có thể dễ dàng thay đổi tất cả các phần nội dung của website.