1. Đăng nhập vào dịch vụ Email Hosting.

Đăng nhập theo đường link tài khoản quản trị Email do bên 3B cung cấp : thông thường là đuôi…www.Webmail.tenmiencuaban/cpanel

2. Tiến hành tạo tài khoản email

Thực hiện chọn tuần tự như hình hướng dẫn bên dưới.

Click chọn mục Email Account

Chọn tiếp mục Create để tiến hành tạo tài khoản email

Tại bước tạo tài khoản email trên. Cần lưu ý các thông tin:

Username: tên tài khoản email được tạo ra. Tên tài khoản sẽ không thể thay đổi được mà chỉ có thể xóa và khởi tạo lại.

Security:

– Set password now: Thiết lập mật khẩu cho tài khoản ngay lúc khởi tạo. Nếu chọn tùy chọn này thì sẽ nhập mật khẩu ngay lúc này luôn. (Mật khẩu có thể thay đổi dễ dàng sau này).

– Provide alternate email: nhập một địa chỉ email sẽ nhận thông tin tài khoản được khởi tạo và toàn quyền đặt mật khẩu cho tài khoản tạo ra.

Lưu ý: mật khẩu phải đặt ở dạng phức tạp và nên sử dụng nút “GENERATE” để tạo mật khẩu đủ độ phức tạp. Nếu mật khẩu chưa đủ độ phức tạp thì việc tạo email sẽ không thể thực hiện được. Thang đo điểm phức tạp mật khẩu phải đạt từ 65 điểm trở lên. Như hình bên dưới ví dụ mật khẩu chỉ đạt 53/65 điểm nên sẽ không thể khởi tạo.

Để tăng thang đo điểm này nên sử dụng các ký tự đặc biệt như @ ! { } \….. , như ví dụ dưới việc thêm @ vào sẽ làm tăng thêm mức độ phức tạp của mật khẩu.

Storage Space: dung lượng ổ cứng cung cấp cho từng tài khoản email. Việc cài đặt có thể thay đổi dễ dàng. Lưu ý việc thiết lập không giới hạn “Unlimited” thì vẫn chịu giới hạn từ dung lượng tổng cho gói dịch vụ Email Hosting mà bạn đang sử dụng.

Chọn tiếp Create. Giao diện sẽ trả về lại mục “Email Account”. Kiểm tra lại tài khoản vừa khởi tạo và có thể tiếp tục tạo thêm tài khoản khác bằng cách lặp lại thao tác như trên.

+/ Nếu muốn cập nhật hoặc xóa tài khoản Email đã khởi tạo thì bạn thao tác theo hướng dẫn sau : Chọn vào nút ” manage ” trong tài khoản quản lý của email cần cập nhật

Sau đó thay đổi thông tin tên hoặc mật khẩu, thao tác xong thì chọn vào nút ” Update Email Settings ” hoặc Xóa tài khoản thì chọn nút : ” Delete Email Account “

Chúc các bạn thành công.

Nếu gặp bất kì khó khăn gì trong việc thực hiện các bạn có thể liên hệ ngay với Web3B thông qua chat tại website www.thietkeweb3b.com hoặc gửi email vào cskh@web3b.com