Người quản trị Admin Google thì bạn thao tác như sau : 

  B1 : Truy cập vào https://admin.google.com bằng tài khoản quản trị, vào phần ” quản lý miền “, xóa phần tên miền thứ 2 ( thường ghi là tên miền bí danh hoặc alias ) 

 

 

B2 : Sau khi đã xóa thì ta tiến hành ” Thêm” lại tên miền chính 

 

 

B3 : Bạn sẽ nhìn thấy : Add a domain or a domain alias , bạn click vào đó rồi nhập domain chính của bạn ( chú ý phần lựa chọn là : Miền phụ hoặc Add another Domain ) 

B4 : Khi xác minh xong bạn có thể chỉnh sửa email đã tồn tại thay đổi đuôi sang domain chính ở phần ” cập nhật thông tin từng email ” vào phần đuôi tên miền, cập nhật là hoàn thành.